HTML Scrolling Menu Css3Menu.comEngravings from Goossen van Vreeswyk, 1674.
De Groene Leeuw, of het Licht der Philosophen; Vertoonende alle Koninklijke Handelingen in het openen en ontsluiten der Metalen, Mineralen, Vegetabilische en Animalische saken, het onderkennen van hare Natuur en Souten, seer dienstig tot vele vele heerlijke Medicynen, tot verscheide schoone Verwen en Tincturen, en meer andere nutte voortreffelijke werken der Konst, uit eigen ondervinding gustig voorgestelt, door Goosen van Vreeswyk, Berg-meester. Met vele noodige kopere platen verciert. Jansson, Amsterdam, 1674.
These images were taken from a well known Dutch emblem book of Jacob Cats which had gone through many editions before van Vreeswyk found these in the edition of 1659 printed in Dordrecht. The printer of the van Vreeswyk books, must have obtained the original engraved plates and added the graphic symbols for alchemical substances.
Back to Emblems in Printed books  Back to Emblems in 17th Century Printed books