HTML Scrolling Menu Css3Menu.comEngravings from Goossen van Vreeswyk, 1675.
Vervolg van't Cabinet der Mineralen, of de Goude Son der Philosophen; Waer in alle bewerckingen der Metalen en Mineralen, met de gereedschappen daer toe dienende, hare Openingen, Verwen, en Tincturen, nevens verscheide heerlijke Medicijnen, en andere seer nutte konsten, uit eigen ondervinding aen't licht gegeven. Door Goossen van Vreeswyk, Berg-meester. Met veel noodige kopere Platen verciert. Jansson, Amsterdam, 1675.
These images were taken from a well known Dutch emblem book of Jacob Cats which had gone through many editions before van Vreeswyk found these in the edition of 1659 printed in Dordrecht. The printer of the van Vreeswyk books, must have obtained the original engraved plates and added the graphic symbols for alchemical substances.
Back to Emblems in Printed books  Back to Emblems in 17th Century Printed books