HTML Scrolling Menu Css3Menu.comPráce Saturnova
Johann Isaac Hollandus
Z "O prirozených a nadprirozených vecech" (Of natural & supernatural things), Londýn, 1670.
Prepsal Joshua Ben Arent
Tento preklad Matyáš Taller, 2005
Back to Czech section

Predmluva;

Zdvorilý ctenári,

Mudrci již mnoho napsali o svém Olovu, které je pripravováno z Antimonu, jak ucil Basilus; a já jsem toho názoru, že tato Saturnská Práce znamenitého Mudrce M. Johna Isaaca Hollanda by nemela být chápána jako obycejné olovo, (pokud není látka o Kameni o mnoho více chápána tímto zpusobem,) ale jako Olovo Filozofu. Ale jestli je obycejný Saturn hmota Kamene mudrcu, získáte dostatecné uspokojení z následujících sedmnácti Úvah ci Dokumentu. Toto je vydáno ku prospechu všech Milovníku tohoto Umení, nebot vysvetluje a vypovídá o Kameni Ohne. Vale.

Práce Saturnova;

Mé díte má vedet, že kámen nazývaný Kámen mudrcu pochází ze Saturnu. A tudíž, když je dokoncen, vytvárí projekci jak v lidských Telech proti všem Nemocem, které na ne mohou útocit zevnitr ci zvenku, at už jsou co chtejí, nebo nazývány jakýmikoliv jmény, tak také v nedokonalých Kovech.

A vez, mé Díte, Pravdu, že v celé rostlinné práci není vyššího ani vetšího Tajemství než Saturnu; nebot nenacházíme tu dokonalost ve Zlate jaká je v Saturnu; nebot uvnitr je Saturn dobré Zlato, v tom se všichni Filozofové shodují, a nechce nic víc, než abys nejdríve odstranil to, co je v nem nadbytecné, to jest, jeho necistoty, a vycistil jej, a poté jej prevrátil vnitrkem ven, což se stane jeho cervení, potom bude dobrým Zlatem; nebot zlato nemuže být vyrobeno jednodušeji než ze Saturnu, Saturn snadno taje a tuhne, a jeho Merkur se snadno získá. Tento Merkur vyzískaný ze Saturna, vycištený a sublimovaný, jako je Merkur obycejne sublimován, ríkám ti, mé Díte, je ten samý Merkur, stejne dobrý jako Merkur který je vyzískán ze Zlata, a to ve všech operacích; protože pokud je Saturn vnitrne Zlato, jakožto opravdu je, tak musí jeho Merkur být stejne dobrý jako Merkur Zlata, procež ti ríkám, Saturn je lepší v naší Práci než Zlato; nebot pokud bys získával Merkur Zlata, požadovalo by otevrení tela Zlata dobu jednoho roku, a Merkur Saturnu mužeš získat za ctrnáct dní, stejne dobrý jako Merkur Zlata.

Delal-li bys samotnou práci Zlata, pracoval bys na ní celé dva roky, pokud by mela být provedena správne: a práci Saturna mužeš dokoncit za 30, nebo prinejhorším 32 týdnu. A pokud jsou obe práce provedeny správne, jsou obe stejne dobré; Saturn nestojí nic nebo jen velmi málo, požaduje krátký cas, a malou práci; toto ríkám pravdive.

Mé díte, ulož si toto ve svém srdci a chápání: tento Saturn je kámen, který Mudrci nebudou jmenovat, jehož jméno je do dnešních dnu skryto; nebot pokud by bylo známo, mnozí by s ním pracovali, a Umení by bylo bežné, protože tato práce je krátká, bez bremen, malá a malicherná.

Proto má to jméno zustat skryto, kvuli zlu, které by z nej mohlo vyplynout. Všechna ta zvláštní podobenství, o kterých Mudrci tajemne mluví, Kámen, Mesíc, Výhen, Nádoba, to všechno je Saturn; nebot nesmíš na nem videt nic zvláštního, jen co z nej pochází, není totiž na svete nikdo tak chudý, aby nemohl provádet a dokoncit tuto práci; nebot Luna se dá ze Saturna snadno vyrobit za krátkou dobu, a za trochu delší dobu z nej muže být udeláno i Zlato. A i kdyby byl clovek chudý, stejne ho muže dobre docílit, a z nej poté Kamene mudrcu.

Procež, mé Díte, vše je obsaženo v Saturnu, který potrebujeme, nebot je v nem perfektní Merkur, v nem jsou všechny Barvy sveta, které se v nem dají objevit; v nem je pravá Cerná, Cervená a Bílá, v nem je váha, Saturn je náš Latton.

Príklad: Lidské oko nestrpí nic co je nedokonalé, at je to jak chce malé, i kdyby to byl ten poslední Atom prachu, zpusobil by mnoho bolesti, která dlouho nepoleví. Ale pokud vezmeš zrnko Saturnu, orežeš ho dokulata a dohladka a vložíš do Oka, nezpusobí vubec žádnou bolest; to proto, že je vnitrne dokonalý, stejne jako Zlato a Drahé Kameny. Podle techto a jiných príznaku mužeš vypozorovat, že Saturn je náš Kámen mudrcu, a náš Latton, ze kterého je získáván náš Merkur a náš Kámen s malou Prací, skromným Umením a Výdaji, a za krátkou dobu.

Proto te varuji, mé Díte, a všechny ty kterí znají to jméno, abyste jej skrývali pred lidmi, z duvodu zla, které z nej muže povstat; a budeš ten Kámen nazývat naším Lattonem, a nazývat Ocet Vodou, ve které má být náš Kámen mácen; to je Kámen a Voda o které již mudrci napsali mnoho objemných Svazku.. Existují mnohé odlišné práce s Minerálním Kamenem, a obzvlášt s tím Kamenem, který nám Buh dal gratis, o kterém je napsáno mnoho zvláštních podobenství v Knize Minerálu .

Ale toto je ten pravý Kámen, který Mudrci hledali, protože vytvárí projekci ve všech nedokonalých Kovech, zvlášte v rychlé Rtuti, a nadto na všech nemocích vubec, které mohou prijít do tela Cloveka, stejne jako na Zraneních, Rakovine, Fistulách, prasklých Bolácích, Dýmejích, a všem co muže prijít zvenku na lidské telo, procež tento Kámen nenáleží pod Minerální práci, ale pod Rostlinnou.

Je zacátkem Knihy Rostlin , a jejím principem; tento kámen je nazýván Lapis Philosophorum, Minerální kámen je nazýván Lapis Mineralis, a tretí kámen Lapis Animalis. Tento kámen je pravým Aurum Potable , pravou Kvintesencí kterou hledáme, a žádnou jinou vecí na svete než tímto Kamenem. Proto Mudrci ríkají, kdokoliv zná náš Kámen, a dokáže jej pripravit, nepotrebuje nic více, nebot hledal tuto vec a žádnou jinou.

Mé Díte má vzít 10, 12, ci 15 liber Saturnu, ve kterém není prímes jakéhokoliv jiného Kovu; roztepat jej do tenka, mít pripravený velký Kamenný džbán, do puli plný octa, velmi tesne jej uzavrít, vložit do Vlažné Lázne, každé tri nebo ctyri dny oškrábat kalcinovaný Saturn ze sten džbánu, a uchovávat ho oddelene. Tak cinit dokud nebude mít 5 ci 6 (lb?) kalcinovaného Saturnu, pak jej velmi jemne nastrouhat na misku s dobrým destilovaným Vinným Octem, jako kdyby s ním chtel malovat. Pak vzít dva nebo tri Kamenné hrnce, vložit do nich Calx Saturnu, který nastrouhal, nalít na nej dobrý destilovaný Vinný Ocet, aby byl Hrnec plný, dobre spolu promíchat, utesnit hrnec vylešteným sklem ci Krištálem, vložit hrnec do Lázne, zamíchat ctyrikrát nebo petkrát denne drevenou Sberackou, a uzavrít jej opet Kamennou nebo Sklenenou zátkou. Neohrívej lázen víc než tak, abys v ní udržel ruku, tj., vlažnou; nech takto stát ctrnáct dní a nocí, pak slij to, co je cisté, do jiného kamenného hrnce, nalij další destilovaný Ocet na Calx který není dosud rozpušten, dobre je smíchej, vlož na 14 dní do lázne, opet jej slij, a nalij na nej jiný Ocet jako predtím. Toto slévání a polévání opakuj tak dlouho, dokud není všechen Calx Saturnu rozpušten, pak vezmi všechen rozpuštený Saturn, vlož do Lázne, vypar Ocet malým ohnem, a Saturn se stane práškem ci hrudkami. Nebo jej míchej dokud nebude suchý, dostaneš temne žlutou nebo medovou hmotu nebo prášek, potom tento prášek opet velmi jemne nastrouhej na misku s destilovaným octem; vlož do kamenného hrnce, zamíchej a smíchej dobre dohromady, vlož opet do lázne, která není víc než vlažná, nech jej tak stát pet nebo šest dní, promíchej jej každý den od vrchu dospod drevenou Lžící, uzavri opet skleneným Uzáverem, pak jej nech zchladnout , odlij to, co je již rozpušteno do velkého kamenného hrnce, nalij na to další ocet, dobre promíchej navzájem, vlož do lázne jako predtím, opakuj toto cirení a polévání tak dlouho, dokud se neprestane rozpouštet, což vyzkoušej svým jazykem. Pokud bude sladký, není dostatecne rozpušten. Ci dej nejaký do sklenené mísy, nech jej odparit, pokud cokoliv zustane, všechno co by mohlo být zlatem ješte není rozpušteno. A pak to co zustane v hrnci bude Kal, sladký na jazyku; pokud cokoliv najdeš v míse, není ješte všechno správne rozpušteno, pak na to mužeš nalít cerstvý ocet, dokud nebude vše rozpušteno, pak to koaguluj jako minule, nalij na to jiný ocet, zamíchej, a znovu vlož do lázne. Opakuj tuto proceduru rozpouštení a koagulace dokud nebudeš schopen najít na dne žádný další Kal, a všechno bude rozpušteno v cistou Vodu, pak je Saturn osvobozen od vší své Malomocnosti, Melancholie, Kalu a cernoty, jsouce bílý a cistý jako sníh, nebot je zbaven všech svých necistot, protože jeho chlad vyzaruje ven stejne jako u Luny, a jeho teplo je vnitrní, tekoucí jako vosk, a sladké jako cukr.

Proc je bílý jako Sníh? Protože je ocišten od všech svých necistot, a protože jeho chlad zustává venku, jako u Luny, a jeho teplo je vnitrní.

Proc je sladký? Protože ctyri živly v nem jsou cisté, a oddelené od všech sirných zápachu a cernoty, které Saturn dostal v Dole; je témer lécivý, a podobný Prírode: A protože je tak cistý, vyzaruje ze sebe neco ze svých ctností v podobe Sladkosti; ale teplo je tak pokryto studeným, že nemuže svou sílou vyklícit ven z duvodu chladu, který je vne (teplo Saturnu leží uvnitr, stejne jako Salnytru) stejne jako Chut, Duch Chuti je nejjemnejší ve všech ohledech, jak je více a obsáhle uceno v Knize Rostlin, jak se Vzduch rozširuje ze všech Rostlin a Kvetin zvenku; nebot Duch Vzduchu leží ve vnitrní cásti všech Vecí; nebot Buh nevytvoril nic na tomto svete, co by nemelo svou príznacnou Chut cili Vzduch. Vzduch a Chut jsou jeden Duch, Chut vychází ze vzduchu, jako Kour z Ohne.

Ale jak se stane, že vec, která má sladký Vzduch, je horká svou Chutí? Duvodem je, že její Kal je zkažený a smrdící v Živlech, to je Cholera ci Horko; nebot cokoliv je neprirozene horké, má horkou Chut; Vzduch a Chut jsou jeden Duch, a jak se Duch Vzduchu protlacuje ven skrz teplou vec, tak vzduch objímá Chut dokola, a brání jemnou Chut, aby nemohla být spálena vytrvale pálící Cholerou, jak je v Knize Rostlin obšírne vyjádreno.

Ale duvod proc je Saturn sladké chuti je, že je témer cirý a cistý, má v sobe jen poskrovnu neprirozeného horka, které by mohlo spálit jemnou Chut, procež muže Chut projevovat zvenku, a Chut má v sobe uschovaného Ducha Vzduchu..

Mé Díte, pamatuj si, co jsem již rekl, že ve veci, ve které je moc pálícího horka, uzavírá v sobe Vzduch Chut, aby nebyla znicena neprirozeným teplem. Tak v sobe Chut obsahuje Vzduch, když vychází z veci, která je zvenku studená; nebot jemní Duchové Vzduchu ci Vune veci nevydrží žádný chlad, jak vidíme denne na Kvetinách a Rostlinách, že v Zime nevydávají žádnou vuni, jak to delají v Léte; ale v Zime se schovávají, a Duch má v sobe uzavrenu Vuni, a Duši Vune ci Vzduchu. Pohled na muže, který je v chladu, okamžite ztratí svou Vuni, a jeho smysl pro Chut je porušen. A tak je to i zde se Saturnem; je docela studený, takže se jeho Chut manifestuje Duchem Vune; nebot Duch Vune má v sobe Chut. Podívej se na Cukr, který je dobre ocišten od svých Kalu, jak sladce chutná, i když neposkytuje žádnou Vuni, stejne je v Cukru mimorádná sladkost. Co je duvodem? Saturn je zvenku velmi studený, procež je jak Sníh, a sladké chuti; ale vnitrne je horký a vlhký, povahy Zlata, a s tak velkou ctností, že je nazýván Kamenem Mudrcu, jak je povoleno, a velmi zavedený k lécení všech nedostatku lidského tela, jak je videt z práce s ním. Duvod proc toto ríkám, me Díte, že máš dokonale pochopit jeho vnitrek a vnejšek, a Duchy, kterí v nich jsou, o kterých mluvíme; že podle nich budeš znát všechny velké Božské práce, a jaké zázraky vytvárí v tech malých vecech, které nám dal do užití.

Proc nám, pro cí prospech vytvoril Buh všechny tyto zázraky, a všechny tyto veci? Proto, mé díte, ver v Boha a miluj ho, a následuj ho, nebot on miluje tebe, jak to zjevuje, a projevuje se ve všech vecech, stejne v jejich vnejšcích jako ve vnitrcích.. O, jak úžasný je náš Pán a Buh, od kterého pocházejí všechny zázraky!

Nyní, mé Díte, proc je Saturn tavný jako vosk? Z toho duvodu, že oplývá Sulfurem v sobe obsaženým; nebot nenacházím žádnou tekutost ci tavitelnost v cemkoliv chudém na Sulfur, Merkur a Arsenik, a všechny tyto tri jsou v Saturnu; tudíž je Saturn rychle tavitelný, ale tyto tri jsou ocišteny spolu s ním od svých necistot. A nevíš snad, že Mudrci ríkají svému Kameni Arsenik, a bílá vec; a ríkají, že jejich Sulfur je nespalitelný; stejne mu ríkají rudá vec, to všechno je Saturn, je v nem Arsenik; nebot Luna je z vetší cásti získávána z bílého Sulfuru, jak je jasne uceno v Knize Sulfuru , a každý Arsenik je vnitrne rudý jako Krev, pokud by jeho vnitrek byl prenesen ven, jak je predvedeno v Knize Barev . Saturn stojí témer na stupni fixované Luny. Takže v ní je rudý Sulfur, jak vidíš, když je jeho vnitrek obrácen dovnitr, je rudý jak Rubín; nemá ovšem žádných Barev krome tech v Duších, takže v nem je rudý a žlutý Sulfur. Je v nem Merkur, jak je videt, nebot Merkur je získán ze Saturnu za krátkou dobu, a s malou prací.

Takže všechny tri jsou v Saturnu, nejsou v nem fixovány, ale jsou cisté, nespalitelné, tavitelné jako Vosk; jsou v nem všechny veci, o kterých se Mudrci zmínili. Ríkají, náš Kámen je vyráben z páchnoucí a vlhké veci: Co myslíš, není Saturn vykopáván z páchnoucí Zeme? Nebot potápeci umírají na odporné Pachy a Výpary tam, kde je Saturn kopán. A Mudrci ríkají, náš Kámen má malou hodnotu, pokud je nepripravený; ríkají, mají ho chudí stejne jako bohatí, a mluví pravdu; nebot není ubožejších a chudších lidí, než tech, kterí kopou a zpracovávají Saturn v dole; a ríkají, že se dá najít ve všech Mestech a na všech místech, kamkoliv prijdeš, tam je Saturn. Ríkají, že je to cerná vec: Co myslíš, není cerný? Ríkají, je to suchá voda, pokud Zlato a Luna mají být pri zkoušce zpracovány, nemusí to snad být udeláno Saturnem? Musí jím být omyty a zkoušeny, jako je špinavý odev cišten Mýdlem. Ríkají, v našem kameni jsou ctyri Živly, a mluví pravdu; nebot tyto ctyri Živly musejí být ze Saturnu odstraneny. Ríkají, náš kámen sestává z Duše, Ducha a Tela, a tyto tri se stávají jedním. Mluví pravdu; když je Kámen fixován s bílým Merkurem a Sulfur se svou Zemí, pak jsou všechny tri jedním.

Z cehož se má pozorovat, že Mudrci mluvili pravdu, skryli jeho Jméno kvuli Ignorantum, kterí nejsou jejich Detmi, aby je zachovali v jejich Ignoranci. Proto, mé Díte, se Predci postarali o to, aby skryli jméno Kamene; ted se vratme k našemu zámeru.

Máš nyní Saturn umytý a ocištený od všech jeho necistot, a bílý jako Sníh, tavitelný jako Vosk, ale ješte ne fixovaný; zafixujeme Merkur and Sulfur se svou Zemí.

Vezmi sklenenou fiólu, vlož do ní polovinu svého ocišteného Saturnu, uschovej si tu druhou polovinu dokud nebudeš mít príležitost ji použít; polož vyleštenou Sklenici na ústí Fióly, vlož ji do misky s prosetým Popelem na Pec; ci ji umísti na Trojnožku Tajemství , nebo do Pece ve které kalcinuješ Duchy; poskytni mu Ohen tak teplý, jako je žár slunce uprostred léta, a ne teplejší, budto o malinko teplejší, nebo o malinko studenejší, jak to dovedeš nejlépe odhadnout. Ale pokud mu dáš vetší Teplo, napríklad takové, aby roztavilo olovo, tvá látka se rozpustí jako by byla Olej; a když bude takto stát, deset ci dvanáct dní, jeho Sulfur odletí pryc, a tvá látka by všechna prišla nazmar, nebot Sulfur který je v tvé látce ješte není fixován, je pouze na povrchu. Proto se Látka práve taví, a i kdyby byla cistá, prece je již fixována; procež ji dávej jen tak jemný ohen, aby se neroztavil; tak ho nech po šest týdnu, pak ho malé množství vyndej, polož na sálající horký Plát, pokud se okamžite taví a dýmá, není ješte fixován, ale pokud Látka zustává neroztavena, Sulfur v ní je již fixován; pak ohen patrne zesil, dokud nezacne látka ve Fióle získávat žlutý nádech, a stále více a více žloutnout, jako prášek z šafránu, pak jej zesil ješte více, dokud nezacne Látka být cervená, pak pestuj dál svuj Ohen ze stupne na stupen, stejne jak se Prášek stává cervenejším a cervenejším, tak udržuj svuj ohen, dokud se látka nestane rudou jako Rubín, pak posil ohen ješte víc, až bude Látka žhnout horkem, pak je fixována, a pripravena na polití vzácnou Rajskou vodou.

Mé Díte musí vedet, že jsou dva zpusoby polévání Rajskou vodou; naucím te jak vyrobit a pripravit obe dve, pak si mužeš zvolit jakou budeš chtít; nebot jeden je jen z poloviny tak dobrý jako ten druhý.

Mé Díte, možná si pamatuješ, že jsem ti prikázal uschovat si polovinu ocišteného Saturnu, kterou nyní vezmi a vlož do kamenného Hrnce, nalij na nej láhev nebo víc destilovaného Octa, vlož na nej poklici, destiluj z nej Ocet opet nazpet v Lázni, poklice musí mít v sobe otvor kvuli nalévání cerstvého Octa na Látku, abstrahuj z nej opet Ocet, nalij na nej opet cerstvý, a opet jej abstrahuj; toto polévání , a abstrakce ci destilování musí pokracovat tak dlouho, dokud není Ocet odejmut stejne silný jako byl vložen, pak to stací, a Látka má v sobe tolik Ducha Octa kolik jen muže; pak vyjmi hrnec z Lázne, odklop poklici, a vyjmi Látku ven, a vlož ji do tlusté sklenice která vydrží Ohen, priklop ji, vlož do Misky s Popelem, kterou polož do Pece, nejdríve vytvor malý Ohen, a neustále ho zesiluj, dokud se tvá Látka nestane rudou jako Krev, hustou jako Olej, a sladkou jako Cukr , s nebeskou Vuní, pak ji zachovej v takovém Žáru po tak dlouho, dokud se destiluje, a když zacne ochabovat, zesil svuj Ohen až zacne sklenice žhnout, pokracuj v takovém Žáru dokud se neprestane destilovat, pak ji nech samu zchladnout, odejmi Jímku, velmi tesne ji uzavri Voskem, vyjmi Látku ze Sklenice, rozdrt ji na prášek v Železném Hmoždíri ocelovou Palickou; pak ji nastrouhej na Misku s dobrým destilovaným Octem, takto nastrouhanou Látku vlož do Hrnce, nalij na ni dobrý destilovaný Ocet, ve stejném pomeru, vlož hrnec do lázne s poklicí, vydestiluj Ocet, nalij na ni cerstvý, a opet ho destiluj: cin tak po tak dlouho, dokud není Ocet tak silný, jako byl když jsi ho nalíval. Pak ji nech zchladnout, vyjmi Látku z Lázne, odstran poklici, vyndej Látku z Hrnce, vlož ji do vetší kulaté Sklenice, která vydrží Ohen, jak jsi již udelal minule, vlož ji na Pec v misce s prosetým Popelem, prikryj Poklicí, a stmel ji s Jímkou, pak ji destiluj, nejdríve malým Ohnem, který postupne zesiluj, než se Látka stane rudou jako Krev, a hustou jako olej, jak bylo již receno; poskytuj jí Ohen dokud se již nebude nic destilovat, pak ji nech zchladnout, sejmi poklici, rozbij sklenený hrnec, vyjmi Látku, opet ji rozdrt, a nastrouhej na Misku s destilovaným Octem, opet ji vlož do kamenného hrnce, nalij na nej cerstvý Ocet, vlož do Lázne s nasazenou poklicí, destiluj z ní Ocet, opet jej nalij jak již bylo receno, dokud nezustane Ocet tak silný jako byl.

Opakuj tuto destilaci v Lázni dokud v sobe Látka nebude mít již více Ducha Octa, pak ji vyjmi, vlož do skleneného Hrnce, destiluj vše, co se ješte dá, v Popelu, dokud se z Látky nestane rudý Olej, pak máš tu nejvznešenejší Rajskou vodu, k nalití na fixované kameny, pro dokoncení Kamene; to je jeden zpusob. Rajskou vodu takto získanou nazývali Prastarí svým ostrým, cistým Octem, a skrývají její jméno.

Mé Díte, nyní te naucím jiné zpusoby výroby Rajské vody; je to snadný zpusob, ale ne tak dobrý, ani nevytvárí tak vysokou Projekci v lidském Tele, i když lécí všechny nemoci vnejší i vnitrní, ale ta druhá lécí zázracne a za krátký cas.

Druhý zpusob pripravování Rajské vody. Mé Díte, pokud bys ji chtel vytvorit po tomto zpusobu , musíš vzít polovinu svého predpripraveného Saturnu který jsem ti prikázal uchovat, na kterou nalij polovinu své pripravené fixované Rajské vody, vezmi to, co vznikne, dej do kamenného hrnce, nalij na to slabý Vinný ocet, dobre promíchej, pak vezmi dve libry kalcinovaného Tartaru, který je dobre procišten rozpouštením a koagulací, takže za sebou nenechává již žádný Kal. Pak jednu libru Salmiaku, který je podobne stejne ciste sublimován, že po jeho sublimaci nezustávají žádné Kaly, rozdrt oba spolecne na Prášek, rychle je vlož do onoho hrnce, a okamžite ho tesne uzavri, nebo vyprchá; nebot jakmile se Tartar a Salmiak dostanou do Octa, zvednou se, a okamžite by pretekly hrdlem hrnce, procež nyní hrnec uzavri, vlož jej do Nádoby Vody , rychle se zchladí, jinak, pokud by se horká a studená látka mely setkat náhle, souperily by spolu, vzkypely, a staly se tak horkými, že by kvuli tomu horku hrnec pukl, pokud by nebyl vložen do studené vody; procež dbej toho, když vkládáš do hrnce prášek, abys ho okamžite uzavrel, a vložil do studené Vody pred tím, než pridáš i druhý Prášek, pak se spojí. Nech je v té Nádobe stát den a noc, pak je vyjmi, vlož je na dva dny a dve noci do vlažné Lázne, nech jej vychladnout, sejmi z hrnce Poklici, a pridej k nemu hlavici, vlož Hrnec v procišteném Popelu do Pece, destiluj mírným ohnem, a stále jej zvetšuj, dokud nebude všechen Ocet pryc, pak svuj Ohen podstatne zvyš, dokud neuvidíš z Trubky vytékat rychlý Merkur. Když ten prestane kapat, zacni svuj ohen kousek po kousku zesilovat, dokud Merkur neprestane kapat; mužeš zpozorovat, kdy prestane kapat, pokud za dobu dvou Pater noster (Otcenášu) spadne jen jedna kapka, pak ohen zesiluj dokud nezacne hrnec zespoda žhnout, po dvanáct hodin když všechen Merkur vyprchá, Tartar zustane s telem Saturnu na dne hrnce. Vyjmi jej, vlož do lneného pytle, zaves jej ve vlhkém Sklepe, Tartar se rozpustí. Vezmi jej do sklenice. Telo Saturnu zustane v pytli, vyjmi ho a kalcinuj v reverbacní peci tri dny a noci, s velikým horkem, jak je uceno jinde, pak z nej extrahuj Sul jak je uceno v Knize Minerálu. Se Solí mužeš zpusobit projekci. Znovu koaguluj svuj Tartar, bude stejne dobrý nebo lepší než býval. Stejne tak vyjmi svuj Salmiak z Hlavice, je opet dobrý, a pokud nemáš žádný Salmiak, pak vezmi tri libry kalcinovaného Tartaru, stejne tak procišteného, aby za sebou nezanechával žádné Kaly, pak žádný Salmiak nepotrebuješ, mužeš s ním stejne dobre získat Merkur z Luny a Jupiteru, se kterými mužeš cinit zázraky, jak je uceno v Knize Minerálu, kde je mluveno o Quintessenci kovu.

Nyní, mé Díte musí vedet, že tento Merkur ci Quintessence Saturnu je ve všech pracích stejne dobrý jako Merkur Slunce, jsou oba stejne dobré, v cemž se všichni Mudrci shodují. Mé Díte, vezmi tento Merkur Saturnu, vytažený z Jímky, a vlož jej do sklenené Krabice.

Nyní jsem te naucil vyrobit dva druhy Rajské vody; a vez, mé Díte, že první zpusob je nejlepší; i když je vyráben s nejakým nebezpecím, déle, a s vetšími prostredky; nebot Ocet je sice dobrý, ale Rudý Olej je nejlepší; doba prípravy je nakonec stejná, a i když je proces získávání Rudého Oleje zdlouhavejší, ale fixuje se za kratší dobu, pokud se dostane na Látku ci na fixovaný Kámen, do jednoduché Esence vetší cervenosti; ale když se na fixovaný Kámen dostane Merkur, drží se dlouhou dobu ve stoupání a klesání než zemre, a když je úplne mrtvý, zafixuje již zafixovanému Kameni vlastní barvu, pokryje Kámen tak svým chladem, že se rudý Kámen opet stane bílým, pak jej musíš opet jemne povarit nad malým ohnem, dokud se nestane žlutým, zesilovat ohen stupen za stupnem, aby se barva zvyšovala a zesilovala, a to tak dlouho, dokud nebude Kámen opet dokonale rudý, což vyžaduje dlouhý cas. Toto není potreba delat s rudým Olejem; nebot rudý Olej umírá ci koaguluje v Kameni okamžite, a fixují tedy jeden druhého do jednoduché Esence, za krátkou dobu. Proto ti ríkám, mé Díte, že lhuta výroby Oleje je nakonec úplne stejne dlouhá, i když se s Merkurem zdá být kratší, ale na konci práce zaberou oba dva stejný cas, procež ti sdeluji Umení obou Prací, abys mohl lépe pochopit Umení výroby Oleje z vnitrní podstaty Kamene, který je nalezen pozdeji. Olej byl Predkum neznámý, nebot jej objevil muj Ded se svými spolecníky s velkou prací a za dlouhý cas.

Jsou zde tedy dva zpusoby jak rozpustit Kámen, a nalít na nej cistou Rajskou vodu. Naši predci nazývali Olej svým ostrým Octem; procež, mé Díte, drž jeho jméno v tajnosti, a naucím te nejdríve jak spojíš svuj Kámen se svým Merkurem, který jsi získal ze Saturnu, abys jej rozpustil; pozdeji te naucím prenést rudý Olej, který jsi získal ze svého pripraveného Saturnu, do fixovaného Kamene, na rozpuštení tvého Kamene.

Mé Díte, zvaž svuj fixovaný Kámen, vezmi polovicní množství svého Merkura, nalij jej na kámen ve Sklenici, tuto sklenici opet zakryj jinou sklenicí, která na ni presne pasuje, vlož do misky s procišteným Popelem, vytvor malý Ohen horký stejne jako žár slunce uprostred léta, a nedávej mu více ohne, dokud se Rajská voda ci Merkur úplne nezmení na mrtvý Prášek. A vez, mé Díte, že ten cervený cí fixovaný Kámen, který predtím ztmavl, když do sebe vsál Rajskou vodu, nebo Merkur, nebo jak to nazýváš, bude práškem mezi cernou a šedou. Pak ohen postupne zesiluj, dokud nebude Látka dokonale bílá, a když se tak stane, ješte více ohen zesiluj, stupen za stupnem, dokud se Látka nestane temne žlutou, pak zesiluj ohen dál, dokud se nestane dokonalou Cervenou; pak se raduj, nebot tvuj Kámen je dokonalý, a tavitelný jako Vosk. Chval Boha, který nám vydává cást svých Zázraku; a je milostivý k chudým, dokážeš ty zázraky videt svýma smrtelnýma Ocima, a užívat Boží milost zázracne v tomto shnilém Svete, nebot ti ríkám ve své dobrote, že pokud kdokoli dosáhne tohoto Kamene, je tento jemu dán, venován, a zapujcen od Boha. Kdokoliv má tento Kámen, muže žít ve zdravém stavu, do poslední chvíle svého života, vymereného mu Bohem, a muže mít cokoli si jen na Zemi preje.

Nebot On bude milován a uznáván všemi lidmi, nebot je muže uzdravit od všech vnitrních i vnejších chorob, které je mohou postihnout; ale pokud Kámen toto nedokáže, je falešný, a nezaslouží jméno Rostlinného kamene, ci Kamene mudrcu.

Procež, mé Díte, pokud ti Buh venoval tento Kámen, dávej dobrý pozor na to, aby ses vyvaroval urážek Boha, netvoríš totiž tento Kámen na zemi aby byl tvým Nebem; rid se a obracej na to Boží slávu a na pomoc chudým lidem, aby mohla Boží chvála být zesílena, na obranu Krestanství, a osvobození ubohých krestanu ve vyhnanství.

Ríkám ti, mé Díte, pokud jej použiješ jinak, Buh te zde zanechá ješte malou chvíli o tvé vlastní Vuli, ale pozdeji na tebe okamžite sešle trest, bud te raní mrtvice, nebo zemreš kvuli Pádu, ci nejakou jinou náhlou Smrtí, a tvé Telo a Duše pujdou do Pekla, a budou na veky proklety, kvuli tvé Nevdecnosti Bohu, který ti tak laskave rácil udelit tak vzácný a velký Dar.

Procež, mé Díte, dávej dobrý pozor na to, abys rídil svuj život k Boží sláve, a spasení své duše, aby na tebe nemohlo padnout vecné zatracení, a proto jsem ti nechal tento Rukopis, jako svou závet. Moudrým bylo receno dost, proto na sebe dávej pozor.

Nyní dokoncení Multiplikace Kamene. Nyní, mé Díte, mužeš vzít polovinu svého Prášku, vložit jej do Sklenice a roztavit jej. Mej pripravenou dutou formu, velkou nebo malou, jak je libo, musí být zevnitr vyhlazena a urovnána pomocí Nástroje, vymazaná Olivovým Olejem, a když bude tvuj rudý Prášek roztaven, nalij jej do formy, bude to vzácný Kámen, rudý jako Rubín, cirý a prusvitný, vyjmi jej z formy, a tvor Projekci na nedokonalých kovech a v lidském tele.

Vezmi desetkrát tolik pripraveného Saturnu než jsem te ucil predtím, Koaguluj a Rozpouštej, dokud za sebou neprestane zanechávat Kal, pak vyjmi ze sklenice svuj vzácný rudý Prášek, aby se mu množstvím vyrovnal, vlož do své teplé Koupele, a nech rozpustit: pokud je cokoliv rozpušteno, odlij to co je cisté na vrchu do jiné Sklenice, nalij na to cerstvý Ocet, nech to opet rozpustit, jako predtím; odlívej a polévej cerstvým octem tak casto, dokud nebude všechno rozpušteno v cistou Vodu, což je hotovo približne v deseti ci dvanácti dnech, pak vlož všechno to, co je rozpušteno, do Lázne, a umísti na to hlavici, destiluj z nej opet ocet, a koaguluj Látku tak dlouho, dokud nebude suchá a nebude zárit, pak to vlož do jiné Sklenice, která je umístena v peci v misce s procišteným Popelem, a polož na její hrdlo vyleštenou Sklenici.

Mé Díte, vez, že tvá Látka je v roztoku fixována s Kamenem, vytvor v peci malý netecný ohen, asi tak teplý jako žár slunce uprostred léta, nebo o neco teplejší, dokud Látka nezacne žloutnout, pak Ohen zesiluj stupen za stupnem, dokud nedostaneš dokonalou žlutou, pak v tom pokracuj, dokud nebudeš mít dokonalou Cerven, což je hotovo rychle, v polovicním case, a v multiplikaci, ale pracuj jako predtím na zacátku, a nalij na Kámen Rajskou vodu, jak již jsi byl v této Práci naucen, var a umrtvuj ho v každém bode do dokonalé cervene jak bylo uceno. Pak z nej opet mužeš polovinu vyjmout, a ucinit s ní projekci, a tu druhou cást opet multiplikovat stejne jak bylo receno výše, a tak mužeš vždy pokracovat v práci.

Nyní te naucím jiný zpusob, ten nejlepší, k zalévání tvého cerveného fixovaného Kamene ci prášku cerveným Olejem, aby byl tavitelný; musíš vedet, kolik tvuj cervený prášek váží, pak vzít polovicní hmotnost svého rudého oleje, a nalít ji na rudý prášek, a když je Olej nalit do sklenice, mužeš na ni vložit malou Hlavici, na peci s procišteným Popelem, pridelat na nos Hlavice Jímku, vytvorit pod ní malý Ohen, jako žár slunce v Breznu, a ani trochu teplejší; nebot v Oleji ješte je nejaká vlhkost Octa, která muže být abstrahována, pokracuj v tom stejném teple, dokud nebudeš schopen již v hlavici vnímat žádnou vlhkost, pak ohen trochu zesil, jako je žár slunce uprostred léta, a pokud tam bude ješte více vlhkosti, budeš ji v hlavici schopen vnímat, ale pokud si jí nevšimneš v 6 ci 8 dnech, tak hlavici odejmi, a vlož na hrdlo tvé Sklenice opet jinou vyleštenou Sklenici, zesil ohen tak, že sotva udržíš ruku nebo prst v Popelu po dobu jedné Ave Maria, udržuj ohen takto teplý dokud nebude rudý Olej všechen fixován s práškem ve Sklenici, což poznáš takto;

Vyjmi malé množství prášku ze Sklenice, polož na žhnoucí stríbrný plech, pokud se prášek roztaví jako Vosk, a pronikne plátem jako Olej skrz suchou Kuži, a delá ho Zlatem tam, kde pres nej pronikl, pak je Kámen hotov, a pokud toto nedelá, musíš jej nechat stát v takovémto teple dokud nezacne dýmat.

Ted, mé Díte, když je Kámen dokoncen, vyjmi polovinu ze Sklenice, vlož do skleneného tyglíku, a jemne prášek roztav, což by melo být rychlé, nebot se taví jako vosk; a když je roztaven, nalij ho do formy jak již byla popsána, bude cerveným kamenem, cirým a prusvitným jako Krištál, rudý jako Rubín, pak vykonej s jednou polovinou projekci, a druhou cást opet uschovej pro multiplikaci.

Pak vezmi ve jménu Božím dvacet dílu Saturnu, který je predpripraven rozpuštením a koagulací, dokud za sebou nenechává žádný Kal, jek bylo receno na zacátku. Rozpust tech dvacet dílu Saturnu, nech je se rozpustit ve sklenici s destilovaným Octem; podobne nech rozpustit prášek svého Kamene ve sklenici s destilovaným Octem, a když jsou oba rozpušteny v cistou Vodu, nalij obe smesi do veliké Sklenice, vlož do Lázne, pridelej na ni Hlavici a Jímku, destiluj z ní Ocet ve varící lázni, dokud nebude Látka suchá, pak ji nech zchladnout, vlož do sklenice, prikryj ji jinou vyleštenou Sklenicí, a vlož do pece v misce s procišteným Popelem, vytvor pod ní ohen teplý jako slunecní žár v Breznu, dokud prášek nebude dokonale bílý, což je dokonáno rychle.

Pak svuj ohen postupne zesiluj, dokud látka nezacne víc a víc žloutnout, až do dokonale žlutá, pak jej zesil ješte víc, od stupne ke stupni, až zacne cím dál víc cervenat, až do dokonalé cervene; pak svuj rudý Prášek polij svým rudým Olejem, nebo Rajskou vodou, nebo cistým ostrým Octem, nebo to nazývej jak je libo, delej všechny body tak, jak te bylo uceno, dokud rudý Prášek netece ne stríbrném Plátu jako Vosk, bez dýmání, procházeje jím jako olej suchou kuží, aby se plát stal dobrým Zlatem, uvnitr i vne; pak vzdávej díky Bohu, bud mu oddaný za jeho Dary a Laskavost.

Opet mužeš ze Sklenice polovinu vzít, a vykonat projekci, pricemž si druhou cást opet uschováš, jak bylo nauceno, takže budeš moci celý život pracovat pro chudé, a plnit další povinnosti k Boží sláve, a spasení své duše, jak jsem rekl predtím; dost receno moudrým.

Projekce na Kovech. Vez, mé Díte, jak a jakým zpusobem musíš používat tento Kámen, který vytvárí Projekci na Rtuti, a na všech nedokonalých Kovech a Telech Marsu, Jupitera a Venuše, z nichž udelej žhnoucí Pláty, na které nastrouhej Kámen, a podtop Uhlím na dobu, aby Kámen prošel. Ale Kámen musí být se Zlatem urychlen, a Jupiter také, což je velmi pracné, jak je uceno v projekci. Ale musíš vytváret projekci na Saturnu ci Lune, které nemusí být urychleny, jen roztaveny, a smíšeny s Kamenem jeden díl na tisíc, a bude to Lék. Rozdel každou cást tohoto tisíce cástí, na deset dalších, a bude to nejlepší zlato, které kdy bylo na této Zemi videno.

Jeho použití na Fyzickém tele. Tento kámen lécí všechny Lepry, Mor, a všechny nemoci které mohou vládnout na Zemi, nebo postihnout Lidstvo; je to pravé Aurum Potable, a pravá Quintessence, kterou Predkové hledali; je to ta vec, o které celý houf Mudrcu mluví tak skvele, používaje všechen možný Um na utajení jeho Jména a Prípravy, jak bylo receno.

Vezmi množství tohoto Kamene odpovídající Pšenicnému zrnu, vlož ho do trochy dobrého Vína v malé Sklenici, zpola plné, nebo jen ze ctvrtiny plné, zahrej ho, a Kámen se rozpustí jako Máslo, a Víno bude rudé jako Krev, a velmi sladké v Ústech, jak jsi vždy cítil; nebot, pokud použijeme porovnání, je tak sladký, že Med a Cukr jsou k nemu jako Žluc; dej Pacientovi toto vypít, ulož ho do Postele, ale nevkládej na nej príliš mnoho prikrývek, Kámen spechá okamžite k Srdci, pudí z nej všechny zlé Štávy, odtamtud se šírí skrz všechny Tepny a Žíly celého Tela, a burcuje všechny tekutiny. Pacient se bude potit, nebot Kámen otevre všechny telesné Póry, a pohání všechny tekutiny v nem, takže bude Pacient vypadat, jako kdyby byl ve Vode, a preci mu toto Pocení neudelá hure, nebot Kámen pudí ven jen to, co je protikladné k Prírode, uchovává jen to, co je shodné s žitím, procež pacientovi není hure ani není slabý; ale cím víc se potí, tím silnejší a zdravejší bude, Žíly budou lehcí, a pocení pokracuje dokud nejsou všechny zlé Tekutiny vypuzeny z Tela, a pak ustane.

Další den vezmeš opet množství Kamene jako Pšenicné zrno, opet v teplém Víne, pacient okamžite pujde vykonat velkou potrebu, a ta neprestane tak dlouho, dokud má cokoliv ve svém Tele, co je protivné Prírode, a cím více Stolice bude pacient mít, tím silnejší a lehcí u srdce bude; nebot Kámen nevyhání nic než to, co je protikladné a škodlivé Prírode.

Tretí den dej Pacientovi stejné množství Kamene v teplém Víne, jak bylo receno; opevní Žíly a Srdce tak, že se pacient nebude považovat za cloveka, ale spíše za Ducha, všechny jeho cásti budou tak lehké a plné života, & a pokud vezme pacient stejné množství, jako Obilné zrno, každý den po dobu devíti dní, ríkám ti, jeho Telo bude tak spirituální jako by byl devet dní v pozemském Ráji, každý den jedl Ovoce, cinící ho cistým, zdravým a mladým; procež používej tento Kámen každý týden, množství pšenicného zrna v teplém Víne, tak budeš žít ve zdraví až do poslední hodiny života, vymereného ti Bohem.

Co ríkáš, mé Díte, není toto pravé Aurum Potable, a pravá Quintessence, a vec, kterou hledáme? Je to duchovní vec, Dar, který Buh dává svým Prátelum, procež, mé Díte, nepokoušej se o tuto Božskou Práci, pokud se nalézáš ve smrtelných hríších, nebo tvuj zámer je jiný než Boží sláva, a provádení tech vecí, které jsem te ucil predtím.

Ríkám ti pravdive, mužeš Práci videt, nebo ji zacít, ale jsem si jist, že ji nikdy nedokoncíš, ani neuvidíš Kámen, Buh to tak prikáže, tvá Práce se zlomí, spadne nebo ji postihne to ci ono Neštestí, takže nikdy neuvidíš Kámen a nedokoncíš ho. Procež, pokud se cítíš jinak, nezacínej Práci, nebot vím jiste, že ji ztratíš; proto neklam sám sebe. Dost pro moudré.

Jeho použití ne vnejší choroby. Mé Díte, jsou lidé, kterí mají na svých telech vnejší Neduhy, jako Fistuly, Rakovinné nádory, Vlky, nebo zlou Žlucovitost, nebo Díry, at už jsou nebo se nazývají jakkoliv, etc, dávej jim váhu jednoho pšenicného zrna v teplém Víne po dva dny, jak bylo uceno dríve, celé telo zevnitr a vne bude osvobozeno od všeho, co je protikladné Prírode, a s otevrenými Vredy si poradíš takto;

Vezmi drachmu Kamene, var jej v v troše Vína ve Sklenici, po dobu dvou nebo trí Otcenášu, aby se kámen rozpustil, Víno bude rudé jako krev, vymyj s ním vredy ráno a vecer, a prilož na ne tenký plátek Olova. Za krátký cas, asi za dvanáct dní, Vredy zarostou; a dej pacientovi každý den množství Kamene odpovídající pšenicnému zrnku, v teplém Víne, dokud nebude zdravý. Pokud má Fistuly nebo jiné vyduté díry, takže se k nim nemužeš dostat abys je opláchl, vezmi stríbrnou injekcní stríkacku, a vprav do nich Víno tímto zpusobem, zahojí je to, jak bylo receno.

A kdyby v sobe nekdo mel libru toho nejhnusnejšího jedu na svete, a okamžite vypil drachmu Kamene v teplém Víne, jed okamžite opustí telo, spolu se všemi zlými Tekutinami.

Mé Díte, zde koncí nejvznešenejší a nejvzácnejší Práce z Rostlinné knihy; komukoliv Buh venuje tento Kámen, nepotrebuje na tomto svete již nic jiného, procež si jej drž co nejblíže a nejlépe jak mužeš, pro Boží slávu, který nám umožnil chodit v poslušnosti k Nemu, Amen.

Buh je požehnaný ve vší své práci.

FINIS.