HTML Scrolling Menu Css3Menu.comAlchemical Symbols from Goossen van Vreeswyk
De Goude Leeuw, of den Asijn der Wysen. Waer in ontallyke heerlyke Konsten en nutte Verborgentheden ontdekt worden: als de Anima uit alle Metalen en Mineralen te trekken; vele ongemeene Medicynen, Schilder-Gout, Brandewynen uit Koorn sonder viese smaek, uitstekend Blancketsel, kostelyke Gesteenten, &c. te maken. Alles met eigen handen gewrocht, en met vele kopere Platen aen den dach gegeven, door Goossen van Vreeswyk, Berg-meester. Amsterdam, 1671. Engraved table of characters with a key in Dutch.
Back to graphic symbols page