495.2 Eenige philosophische en medicinale tractaatjes beschrijvende de liquor alchahest, de mercurius der philosophen, en andere curieusheden. Door Eir. Philaletha [and others]. Uyt het engels vertaald door J. van de Velde.
24 Amsterdam: Jacob vande Velde 1688
Ferguson Nat Union Cat
[Contains:-
1. Ireneus Philaletha. De Verborgendheyd des Onsterflicjken Liquors, Genaamd Alchahest of Ignis Aqua.
2. Anonymus. De Practyk der Ligten.
3. J.B. van Helmont. Praecipiolum of het Immaturum Minerale Electrum.
4. Dr F. Antonius. Aurum potabile.
5. Bernard Trevisanus. Van den Philosophischen Steen.
6. George Ripley. Het Besem-Boek.
7. Roger Bacon. Speculum Alchymiae.
8. H.V.D. Tumba Semiramidis.
9. George Starkey. Wonderlijke uytwerkinge van Sulphur vivum.
10. George Starkeys pil (foreword).
11. Dr Starkeys pil.]