2792.2 Simon WITGEEST.
Het nieuw vermeerdert natuerlyk toover-boek, of speel-tooneel der konsten... Den X. druk.
8 t'Antwerpen 1781
Ferguson