1208.2 Heyman JACOBI.
Schat der armen, ofte een medecijn-boecxken, dienstelijck voor alle menschen: inhoudende hoemen zijn gesontheydt onderhouden sal...
8 Haerlem 1661
Ferguson