HTML Scrolling Menu Css3Menu.comEngravings from Goossen van Vreeswyk, 1675.
De Goude Leeuw, of den Asijn der Wysen. Waer in ontallyke heerlyke Konsten en nutte Verborgentheden ontdekt worden: als de Anima uit alle Metalen en Mineralen te trekken; vele ongemeene Medicynen, Schilder-Gout, Brandewynen uit Koorn sonder viese smaeck, uitstekend Blancketsel, kostelyke Gesteenten, te maken. Alles met eigen handen gewrocht, en met vele kopere platen aen den dach gegeven, door Goosen van Vreeswyk, Berg-meester. Jansson, Amsterdam, 1675.
These images were taken from a well known Dutch emblem book of Jacob Cats which had gone through many editions before van Vreeswyk found these in the edition of 1659 printed in Dordrecht. The printer of the van Vreeswyk books, must have obtained the original engraved plates and added the graphic symbols for alchemical substances.
Back to Emblems in Printed books  Back to Emblems in 17th Century Printed books